Publiseringsløsning

Ny brukervennlig og effektiv innsynsløsning som muliggjør automatisk publisering av offentlige dokumenter.

Ny innsynsportal

Drammen kommune har fått ny tjeneste for innsyn i postlister, møtedokumenter, oversikt over politiske styrer, komiteer, råd og utvalg. Systemansvarlig i Dagligarkivet i Drammen kommune har jobbet tett sammen med koordinator og tekniker i Drammensregionens IKT og underleverandører for å komme i mål.

Fra 4. juli publiseres ikke lenger bare hvem som har sendt brev til Drammen kommune men også innholdet i brevene blir tilgjengelige, dersom de ikke blir unntatt offentlighet.

I sin helhet

Den første perioden er det bare brev til og fra rådhuset som tilgjengeliggjøres i sin helhet. Det vil si byggesak, vei, natur og idrett, kart og geodata, med flere. Etter hvert skal all post til og fra kommunen fulltekst publiseres. Det innebærer at de som er inne i innsynsløsningen på nett kan åpne brevene i pdf-format.

Personvern

Saker som Drammen kommunen vurderer som unntatt offentlighet ikke selvfølgelig ikke bli publisert. Årsaken kan være blant annet personvernet.

I tillegg til å vise post som går inn og ut fra kommunen, tilbyr løsningen oversikt over byggesaker, oversikt over politiske råd og komiteer, saksdokumenter og møter.

Løsningen har krevd tett oppfølging og en gjennomgang av interne rutiner og saksbehandling som kun kan ses på som en fordel.

Røyken, Sande og Svelvik kommune som også inngår i Drammensregionens IKT har allerede god erfaring med løsningen Drammen nå tar i bruk og oppgraderer nå i disse dager også til siste versjon.

Om løsningen:

Den nye innsynsløsningen gir politikere og saksbehandlere mer tid til å utøve tjenester for publikum. Møtepapirer blir tilgjengelig på nettbrett for politikere og det spares betydelige utgifter på papir, printere, porto og administrasjon. Innsynsforespørsler har økt betraktelig da løsningen er enkel i bruk både for saksbehandlere og sluttbrukere

De ulike modulene i Jupiter Innsyn gir større tilgang til informasjon som byggesaker og om utvalg. Søkefunksjon gjør det enklere for innbyggere og media å få tilgang på relevant informasjon og søke i postlister og dokumenter.

Rent teknisk er det sak og arkiv systemet som ligger til grunn for uthenting av data til innsynsløsningen.

Her kan du se innsynsløsningen til noen av Drammenregionens IKT samarbeidskommuner: 

http://innsyn.drammen.kommune.no/
http://innsyn.royken.kommune.no/
http://innsyn.sande-ve.kommune.no/
http://innsyn.svelvik.kommune.no/

Publisert
05.08.2016
Oppdatert
05.01.2018