Microservice i praksis

Vi ser at gjennbruk av en utviklet tjenesteplattform med ulike tjenester gir oss gevinstmuligheter.

Tanken med «microservices» er en samling små, fleksible tjenester som kan gjenbrukes og kombineres på ulike måter for å utgjøre deler av nye løsninger. Arkitekturrammeverket TOGAF benytter begrepene «building block» eller byggeklosser for tilnærmet samme konsept.Nå har vi fått et konkret eksempel som beskriver fordelene med denne arkitekturen:

På tirsdag ettermiddag denne uken fikk virksomhetsarkitekt Roar Slettehaug i D-IKT en henvendelse fra Drammen kommune om mulig bistand for å få sendt ut informasjon om skolestart 2017 til alle foresatte med barn født i 2011. På onsdag morgen kom det en konkret henvendelse og rett etter lunsj samme dag sendte D-IKT ut en SMS til alle foresatte.

Oppgaven var relativt omfattende:

1)      Finn alle barn født i 2011 bosatt i Drammen

2)      Finn begge de foresatte til barna

3)      Finn mobilnummer til alle foresatte

4)      Send en SMS til alle foresatte


Som en del av programmet «Rett på nett» ble det utviklet en «grunnmur» med flere tjenester. Tre av disse tjenestene er henholdsvis:

- CustomerRegister (tilgang til en database med alle barn og foresatte)
- ContactRegister (tilgang til kontakt- og reservasjonsregisteret til Difi)
- SendMessageService (mulighet for å sende ut SMS via «vår» SMS Gateway fra LinkMobility)


Ved å gjenbruke disse tre tjenestene kunne vi lage en «single purpose» applikasjon som løste behovet til Drammen kommune. Vanligvis ville en oppgave som dette tatt lang tid å utvikle og medført tilsvarende behov for testing. Nå «slapp vi unna» med rundt 350 linjer med kode hvorav mesteparten er «klipp og lim» fra tilsvarende løsninger og minimalt med behov for testing.


Gevinstene med bruk av «microservices» er flere:

- Lavere utviklingskostnad og kortere «time-to-marked».

- Mindre behov for testing og færre feil (siden en stor del av koden er allerede testet og benyttet i andre løsninger).

- Hvis vi øker gjenbruken fra 60% til 80% så halverer vi mengden med kode som må utvikles, testes og vedlikeholdes.


Det er godt mulig at akkurat denne applikasjonen ikke vil revolusjonere verden, men den viser gevinstene vi kan oppnå ved gjenbruk av samme konsept og samme tjenester som ble utviklet som en del av programmet «Rett på nett». Vigilo er leverandøren som skal utvikle det nye barnehageadministrative systemet (BAS) for Drammen kommune og de kommer til å gjenbruke nye versjoner av de samme tjenestene i forbindelse med utvikling  av nye løsninger for barnehage, skole og SFO i prosjektet «Elveos». Axiell er leverandøren som skal utvikle ny løsning for Drammensbiblioteket og som også ønsker å gjøre det samme.


Språket Latin benyttes ikke i dag, men det er grunnlaget for de fleste moderne europeiske språk. Grunnmuren i programmet «Rett på nett» har en tilsvarende rolle i digitaliseringen. Selv om programmet ikke videreføres slik som opprinnelige planlagt så vil grunnmuren og tjenestene som ble utviklet som en del av programmet kunne danne grunnlaget for alle moderne løsninger.

Kontakt: Virksomhetsarkitekt Roar Slettehaug

Publisert
24.11.2016
Oppdatert
05.01.2018