DIKT

Nytt folkehelseanlegg

Røykenbadet åpnet 14.januar i Røyken og D-IKT har blant annet bistått i leveransen med teknisk infrastruktur.

Over fem hundre tilskuere møtte opp til åpningen lørdag formiddag ledet an av administrativ leder for Røykenbadet og konferansier Erik Schreuder. Når programmet var ferdig utendørs kunne alle trekke inn for å overvære når ordfører i Røyken Eva Noren Eriksen og ordfører i Hurum Monica Vee Brattlie høytidelig klippet over hver sin snor fra en og tre meteren og hoppet ut i bassenget.

Foto: Hans Furuvold

Bygget er et stort og flott folkehelseanlegg på 9000 m2 som inneholder både bad, treningssenter, klatreanlegg, kafeteria og helsebygg. Drammensregionens IKT bistod prosjektet allerede fra sommeren 2015 og er ansvarlig for å blant annet å bidra med teknisk infrastruktur, kabling, IKT utstyr, fagapplikasjoner og integrasjoner.

Det er levert linje inn til bygget, som i dag inneholder det kommunale legekontoret og virksomheten for helse, aktivitet og mestring i tillegg til Røykenbadet. Det driftstekniske utstyret er nå koblet på Drammensregionens IKT sitt nett.

I tillegg har Drammensregionens IKT også levert:

 • Trådløst nettverk og kablet nettverk
 • Administrative system.
 • IP telefoner og sentralbord tjeneste iform av Trio Agent.
 • Prosjektdeltakelse og rådgivning. 

Prosjektet kan bekrefte at det har vært avvikende system i motsetning fra en vanlig kommunal virksomhet. Det har gjort prosjektet krevende og utfordrende samtidig da det er flere integrasjoner mellom de forskjellige systemene som skal fungere. Noen nevnes her:

 • Heve senkegulv i bassenget
 • System for vannkvalitet
 • Billettsystem
 • Bookingsystem
 • Skytjeneste som er koblet til spinningsykler

Følgende ressurser fra Drammensregionens IKT har deltatt:

 • Ingunn Fagertun fra avdelingen drift og nettverk har rollen som teknisk koordinator.
 • Robert Eriksen fra avdelingen driftsøttte ute jobber med infrastruktur og kabling.
 • Arne-Kristian Øvlien fra avdelingen systemleveranser jobber med Agresso fagsystemet
 • Lene Koht Cleghorn fra prosjektlederavdelingen koordinerer oppgavene i i D-IKT

Det har vært jevnlige prosjektmøter med Røyken kommune som har deltatt med sine ressurser:

 • Anne Berit Bauer - Rådgiver HR, IKT og utvikling og prosjektleder for Røykenbadet
 • Frode Kroken - Enhetsleder HR, IKT og utvikling
 • Erik Schreuder -Administrativ leder Røykenbadet
 • Heidi Thrones Westby - Administrasjon og Økonomiansvarlig Røykenbadet

 

Alt i alt har det vært og er et spennende prosjekt og nå som Røykenbadet er i drift ser Drammensregionens IKT frem til fortsatt godt samarbeid i driften videre fremover.

 

Røykenbadet

 

Publisert
15.01.2017
Oppdatert
31.07.2017