Dataskap i skolen. Bjørnar Sommerseth og Dhafir Asmaro. Foto: Hanne Elfing

Hva gjør vi

D-IKT kvalitetssikrer tjenestene vi leverer til kommunene.

Dette gjør vi ved å bruke en endringshåndteringrutine basert på en tilpasning av ITIL rammeverket. Alle endringer som skal gjøres registreres, kvalitetssikres og godkjennes gjennom en elektronisk rutine.

Med endringshåndtering menes innføring av nye løsninger, oppgraderinger av fagsystemer og endringer i nettverk. Alle endringer innmeldt hos D-IKT går gjennom:

  • Kartleggingsfase
  • Godkjenningsfase
  • Test/utføringsfase
  • Ferdigstillelsefase

Vi deler våre endringer inn i tre ulike nivåer avhengig av type endring vi snakker om.

Gjennom en slik prosess kvalitetssikrer D-IKT sine leveranser til kommunen og fremtidige kunder.

Det vil være mulig å måle type endringer, leveranser og ha kontroll på leveransene i volum.

Alle endringer vil være dokumentert.