Datarom

Rommet har løsninger for strømforsyning og datakommunikasjon samt miljøkontroller som luftkjøling, brannvarsling og andre sikkerhetsenheter.

Lagringsløsningen er basert på SAN (”Storage Area Network”) som sikrer kapasitet, skalerbarhet og sikkerhet for lagret informasjon.

Dette gir brukerne tilgang til personlig lagringsområde, felles områder og sikkerhetskopiering av brukerdata. 

Datarommet omfatter en samling IKT-servere med datasystemer og tilhørende komponenter slik som telekommunikasjon og lagringssystemer.
 
Rommet er etablert med pålitelig og skalerbar infrastruktur for IKT-drift, samt for å minimalisere enhver sjanse for avbrudd (redundans).

 Datarom D-IKT

Datarommet er idag lokalisert på rådhuset i Drammen.
Det benyttes servervirtualisering basert på VmWare.
Serverpark er i hovedsak standardisert på hardware fra Hewlett Packard.

Backupløsning er basert på disk til disk løsning med deduplisering som gir redusert backuptid. Løsningen er redundant hvor sekundær enhet er plassert på annen lokasjon.

Rommet har nødstrømsløsning med dieselaggregat og UPS.
Tidligvarsling av brann med viderekobling til brannvesenet.

Katastrofeløsning basert på speiling av backupdata fra hovedlokasjon til sekundær lokasjon.

Kontaktperson: Frode Opdal

 

Publisert
07.04.2014
Oppdatert
28.06.2017