Nettverk

D-IKT leverer idag nettverk til Drammen, Nedre Eiker, Sande, Svelvik og Røyken kommune.

Det er fiber til alle kommunene i D-IKT samarbeidet. I tillegg til rådhusene i hver kommune, er det fiber til ca 200 lokasjoner og sdsl til ca 90 lokasjoner.

Nettverket består totalt av ca 700 switcher. Kommunene benytter en felles redundant internettlinje på 2 gigabit. 

Trådløse soner

Det er ca 2000 trådløse aksesspunkter i D-IKTs nettverk og flere og flere lokasjoner vil bli dekket med trådløst nettverk. 

Gjestenett tilbys besøkende.

Drammen kommune har også  utendørs trådløsdekning, Drammensnettet, som er et tilbud til byens befolkning og besøkende. Dette dekker Bragernes og Strømsø torg, samt deler av Drammen park.

Kontaktperson: Håvard Aure,og Walter Urnes

Publisert
07.04.2014
Oppdatert
26.08.2016