Nøkkeltall

D-IKT har i 2016 et driftsbudsjett på ca 69,6 millioner kroner og kjerneinvesteringer for ca 9,4 millioner kroner.

Hovedelementene er utskifting og utvidelse av serverparken, nettverkskomponenter og sentralt lagrings-og backupsystem. Samme beløp er satt av til utviklingsinvesteringer, herunder 3,0 millioner kroner øremerket til oppfølging av eierkommunenes eKommuneplaner og 2,4 millioner kroner til nye innbyggertjenester. Budsjettet vedtas endelig når eierkommunene har behandlet sine budsjetter.

Antall ansatte:  53 ansatte

 • Driftsstøtte: 14 årsverk + 1 lærling
 • Systemleveranser: 13 årsverk
 • Drift og nettverk: 12 årsverk
 • Prosjektledere: 3 årsverk
 • Stab: 5 årsverk
 • Ledergruppen: 6 årsverk

 • Driftsbudsjett: ca 88,7 millioner kroner for 2016
 • Kjerneinvesteringer: ca 9,5 millioner kroner for 2015
 • Utviklingsinvesteringer: ca 9,5 millioner kroner for 2015
 • Antall registrerte brukere i AD: ca 30 000
 • Antall registrerte PCer: ca 10 000
 • Antall applikasjoner i drift: 100

 Antall innbyggere i D-IKT sine samarbeidskommuner 1.mars 2016:

 • Drammen: 67.016
 • Nedre Eiker: 24.154
 • Røyken: 21.038
 • Sande: 9.149
 • Svelvik: 6.601

 Antall ansatte i D-IKT kommunene pr 1.januar 2016:

 • Drammen: ca 4452
 • Nedre Eiker: ca 1550
 • Røyken: ca 965
 • Sande: ca 760
 • Svelvik: ca 455
Publisert
12.08.2011
Oppdatert
24.05.2016