Fronter pålogging for ansatte, elever og foresatte

Veiledning for pålogging for elever og ansatte

Veiledning for pålogging for foresatte

Veiledning for foresatte på hvordan fremskaffe elektronisk ID

D-IKT har ikke support på Fronter, ta kontakt med skolen ved problemer. Kontaktlærere eller superbrukere kan tildele nye passord til elever. Ansatte kan selv bytte passord her: http://www.d-ikt.no/Passordbytte/Bytt-passord/ 

 

Du kan logge på Fronter her.

Publisert
03.03.2014
Oppdatert
02.05.2017