Uteteamet med D-IKT-bil. Foto: Kristoffer Solum Uteteamet med D-IKT-bil. Foto: Kristoffer Solum

Tjenester og produkter

D-IKT leverer en helhetlig IKT-tjeneste til eierkommunene Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Sande og Svelvik.

Nedenfor ser du en rekke av våre tjenester::

  • Mål og strategiarbeid i samarbeid med kommunene
  • IKT-arkitektur, standardisering
  • Felles anskaffelses og implementeringsprosjekter
  • Koordinering av fellesprosjekt i kommunene
  • Rådgivning i IKT-spørsmål
  • Rammeavtaler for kommunene (utstyr og tjenester)
  • Teknisk driftstøtte, lokal bistand
  • Drift og vedlikehold av felles teknisk infrastruktur (servere,  telefoni og støttesystemer, samt sikkerhetsløsninger)
  • Vedlikehold av applikasjoner og operativsystemer i bærbare og stasjonære PC-er
  • Deltakelse i nasjonale prosjekt og samhandlingsorganer på vegne av kommunene

I tillegg til byr D-IKT følgende produkter:

Publisert
11.08.2011
Oppdatert
23.09.2015