D-IKT kontorlandskap. Foto: Hanne Elfing

Om D-IKT

Drammensregionen IKT er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Sande og Svelvik.

D-IKT leverer IKT-tjenester til disse fem kommunene . Ved å samle tjenestene på ett sted oppnår kommunene både stordriftsfordeler og effektivisering.

D-IKT har 54 ansatte fordelt på fire avdelinger tillegg til stab.