Helse, miljø, sikkerhet

D-IKT har en fungerende IDF-gruppe

D-IKT legger vekt på et godt arbeidsmiljø og har etablert IDF møter som står for informasjon, drøfting og forhandling. Gruppen består av følgende personer:

  • Gro Jeanette Iversen, daglig leder
  • Annika Horten, avdelingsleder
  • Lars-Erik Olsen, avdelingsleder
  • Håvard Haugsgjerd, staben
  • Arisa Plecan, verneombud
  • Hans Petter Nyhuus, plasstillitsvalgt Fagforbundet
  • Runa Mannhart Hoff, plasstillitsvalgt Delta
  • Rune Johan Henriksen, plasstillitsvalgt NITO

Gruppa har et møte i måneden. Den er samhandlingsarenaen i D-IKT, hvor vi diskuterer alt fra medarbeiderundersøkelsens resultater, virksomhetsplaner, budsjetter, omorganiseringer m.m.

Publisert
01.09.2011
Oppdatert
26.08.2016