Organisasjon

D-IKTs øverste organ er styret.

Under styret sitter Strategi og koordineringsutvalget (SKU). SKU har den daglige kontaktflaten mot kommunene. D-IKT er organisert i avdelinger Driftstøtte, Systemleveranser og Drift og nettverk.Ved siden av dette har vi Stab og Prosjektledere. Daglig leder har det overordnede ansvaret i D-IKT.

Vedteker for D-IKT

Publisert
07.09.2011
Oppdatert
07.03.2016