DIKT

Visjon og verdier

D-IKT - ledende innen kommunal IT.

Å være "Ledende innen kommunal IT" er ikke bare en visjon, men også et kompetanse- og et kvalitetsmål. Det handler om hva slags strategi vi må ha for å bygge kompetanse, at vi involverer oss i prosesser som foregår nasjonalt - og som er relevante for kommunene.

Eksempel på dette er styring av IKT i kommunal sektor, ny meldingsplattform for helsesektoren, IKT-arkitektur for kommunal sektor, fagråd for IKT i kommunal sektor, fagråd for IKT i helse og omsorg.

 

D-IKT baserer sine aktiviteter på følgende verdier:

  • Respekt: Vi tar hverandre på alvor
  • Pålitelighet: Vi leverer
  • Lojalitet: Vi står sammen

Publisert
22.07.2011
Oppdatert
12.10.2011