Prosjekter og aktiviteter

D-IKT har til enhver tid en rekke pågående prosjekter og aktiviteter, både interkommunale og rene D-IKT-prosjekter.

Under ser du et utvalg av noen pågående prosjekter og aktiviteter som D-IKT har for øyeblikket. 

Påbegynte store prosjekter i kommunene:

Agresso HR  og Økonomi Drammen

Elveos

Elektronisk manntall

Røykenbadet

Velferdsteknologi

Drammen kommunale pensjonskasse
Skal driftes av D-IKT og i den forbindelse  er det kartlagt hvilke behov og utstyr som må på plass

Gjennvinning RFD
D-IKT knytter RfDs gjennvinningsstajoner inn i sitt nettverk for å sikre en stabil drift. I tillegg skal man utforme en lik arbeidsflate slik at brukeropplevelsen blir bedre, og at man forenklerer datafangst

Nedre Eiker
Prosjektets formål i denne fase er å identifisere kostnadsreduksjoner innenfor IT området på kort og lang sikt. 
Det skal fokuseres på stordriftsfordeler med de andre kommunene, harmoniseringsstrategi og standardisering. Mulighet for nye selvbetjeningsløsninger 

Påbegynte aktiviteter i kommunene:

Oppgradering SuperOffice

Oppgradering Sak og Arkivløsning ESA 8.1

Aktiviteter internt i D-IKT:

Endringsreisen
Prosjektets formål  skal sikre at organisasjonen er i stand til å møte morgendagens krav til digitalisering og teknologi gjennom kontinuerlig omstillingsevne og endringsvilje.

Office365-drift for skolene
Drammensregionen IKT etablerer drift av Office365 for skolene i våre fem kommuner.
Skolene settes i stand til å bruke og utnytte tilgjengelige verktøy i skya på best mulig måte for å fremme god læring.