Prosjektroller og modell

D-IKT benytter en prosjektmodell for portefølje- og prosjektstyring for prosjekter der vi sitter med prosjektledelsen.

Prosjektlederavdelingen består av 5 prosjektledere

Videre er det etablert et porteføljestyret og en arkitekturgruppe som skal ivareta D-IKTs prioritering av prosjekter og aktiviteter man har besluttet skal følges opp.

Porteføljestyret prioriterer prosjekter ut fra forhåndsdefinerte kriterier, samt økonomi og ressurser.

D-IKT ansatte som er involvert i prosjekter jobber etter modell PRINCE2. Verktøyet vi bruker til å understøtte denne modellen er hentet fra KS (Kommunens Sentralforbund) Prosjektveiviser.

Her kan du lese mer om Prosjektveiviseren som er en felles prosjektmodell for offentlig sektor