DIKT

Kommunereformen

Nedre Eiker besluttet nylig å bygge én ny kommune sammen med Drammen og Svelvik.

Ny storkommune skal være opprettet fra 1.januar 2020.

På denne bloggen kan du følge utviklingen knyttet til kommunereformen.

Kommunestyret i Nedre Eiker vedtok onsdag 14.desember å opphøre som kommune og slå seg sammen med Drammen og Svelvik.

Det vil være store digitale konsekvenser ved en kommunesammenslåing og KS som er kommunesektorens organisasjon har i den anledning utarbeidet en sjekkliste som vil være til stor hjelp i kartleggingsarbeidet Drammenregionens IKT vil arbeide med. Ved en kommunesammenslåing må man ta høyde for alle pågående digitaliseringsprosjekter. En sammenslåing gir en unik mulighet til å legge bort gamle løsninger og gir mulighet for å bygge en ny og fremtidsrettet kommune.