Kommunereformen

På nettsiden for Nye Drammen kommune kan man lese all relevant informasjon om kommunereformen.

Ny storkommune skal være opprettet fra 1.januar 2020.

På denne nettsiden kan du følge utviklingen knyttet til kommunereformen.

Fra det siste nyhetsbrevet i september 2017 står det at 60 ansatte er involvert i "Prosjekt IKT og digitalisering".

Ny storkommune skal innebære en bedre utnyttelse av ny teknologi og en forbedring av dagens arbeidsprosesser. Før vi kommer så langt er det viktig å kartlegge det vi allerede har og hvordan vi arbeider i Drammen, Nedre Eiker og Svelvik. Hvilke løsninger er felles, hvor ligger forskjellene, hvor er flaskehalsene og hvilke forbedringsmuligheter har vi kartlagt.

Det vil være store digitale konsekvenser ved en kommunesammenslåing og KS som er kommunesektorens organisasjon har i den anledning utarbeidet en sjekkliste som vil være til stor hjelp i kartleggingsarbeidet Drammenregionens IKT vil arbeide med. Ved en kommunesammenslåing må man ta høyde for alle pågående digitaliseringsprosjekter. En sammenslåing gir en unik mulighet til å legge bort gamle løsninger og gir mulighet for å bygge en ny og fremtidsrettet kommune.