Drammensregionen IKT er midt i en endringsreise noe som har ført til ny logo og pay-off.

D-IKT har jobbet mye i 2016 og 2017 med vår interne Endringsreise. Det innebærer også ny logo og pay-off.

Vår tidligere logo ble laget i opprettelsen av D-IKT i 2006 hvor tre kommuner Sande, Svelvik og Drammen ønsket å samarbeide innen IKT området. Samarbeidet ble en realitet i april 2006, og symbolikken for samarbeidet ble vist gjennom "flagget" som gikk mellom tre punkter.

Pay-off  "Ledende innen kommunal IT" ble en naturlig visjon å strekke seg mot. Antall kommuner i samarbeidet økte fra tre til fem hvor Røyken og til slutt Nedre Eiker kom med i 2013.

Vi ble benchmarket som ledende innen kommunal IT i 2013.

Fra 2013 til 2017 har det skjedd en rivende utvikling innen vårt fagområde. Kundene ønsker andre tjenester i tillegg til drift, og den tradisjonelle IT avdelingen må endre seg. D-IKT må i dag fokusere mer på utvikling og innovasjon, ta kunderelasjonen tilbake i tillegg til ordinære driftsoppgaver.

Daglig leder Gro Jeanette Iversen kan fortelle at gjennom vårt interne arbeid i 2016 og deler av 2017 så har vi rigget vår organisasjon til å møte fremtidens krav til tjenester og kvalitet, vii har også satset mye på kompetanseutvikling. Vi er nå mer rustet til omstilling og endring i disse reformtider, og ikke minst justere vår tjenestekatalog når behovene fra kunder og eiere endrer seg.

Det var her også naturlig å se på hvordan ny logo og ny pay-off kan gjenspeile nye D-IKT og stå i et marked som endrer seg raskt.

Ringen rundt vårt navn i ny logo, symboliserer samarbeid. Ny pay-off gir retningen -  "sammen inn i fremtiden"