Hva digitalisering er på 1-2-3

Se videoen Digitalisering på 1-2-3

Videoen er laget av Torkel Mona i forbindelse med studiet Digital kommunikasjonsledelse ved Handelshøyskolen BI.