Elektronisk medisinskap og elektroniske tralleraller til alle bo- og servicesentre i Drammen kommune

I løpet av 2018 vil prosjektleder Ole Lindseth fra D-IKT ha gjennomført prosjekter som sikrer både elektronisk medisinskap og elektroniske tralleraller til alle bo- og servicesentre i Drammen.

Formålet med elektronisk medisinskap er økt kvalitet og pasientsikkerhet i legemiddelhåndteringen: At riktig pasient får riktig legemiddel, til riktig tid, i riktig dose på riktig måte og med riktig evaluering av effekt og sikkerhet.

 

Foto Birgitte Simensen Berg: Siri viser hvordan det elektroniske medisinskapet skal brukes, slik at riktig pasient får rett medisin til rett tid.

 

Foto Birgitte Simensen Berg: Fire elektroniske medisintraller, én til hver avdeling, er også i bruk. Medisintralla kan også justeres i riktig arbeidshøyde for hver enkelt ansatt.

 

Se film, hvor man demonstrerer bruken av den elektroniske medisintralla.