Kommunenes økonomisystem.

Agresso Økonomisystem gir en løsning for økonomistyring. Løsningen omfatter hovedbok, kunde- og leverandørreskontro, budsjettering, anleggsverdiregnskap, bankavstemming og støtte for periodeavslutningen. Med Agresso Økonomisystem får du en moderne, fremtidsrettet og endringsvennlig løsning for økonomistyring, planlegging og rapportering. Løsningen samler og sammenstiller økonomisk informasjon for å understøtte daglig drift og overordnet styring og kontroll.

Funksjoner:

  • E-handel
  • Elektronisk faktura attestasjon
  • Hovedbok
  • Leverandørreskontro
  • Lønn og Personal
  • Kundereskontro
  • Budsjett