Løsning for lagring og gjenfinning av dokumenter i historiske arkiver

I Drammen kommune benyttes braArkiv ved digitalisering av historiske arkiver. 

Oppslag i braArkiv skjer ved direkte søk på registrert nøkkelinformasjon innenfor eller på tvers av definerte arkivdeler, samt oppslag via kart på for eksempel eiendom, bygning eller planområde. braArkiv kan integreres mot ulike sak-/arkivsystemer, GIS-løsninger og andre fagsystemer. 

Systemet gir også:

  • Masseimport av dokumenter
  • Redigeringsfunksjoner for nøkkelinformasjon og filvedlegg
  • Variantgenerering
  • Eksport av data i henhold til NOARK XML-standard
  • Automatisk uttrekk av dokumenter for leveranse til Infoland