Sak- og arkivsystem for bruk i offentlig sektor.

Edb Sak og Arkiv (ESA) er systemet for elektronisk saksbehandling og elektronisk arkiv. Det dekker også distribusjon og oppfølging av prosesser med tilhørende saker og dokumenter i henhold til fullført elektronisk saksbehandling.

Løsningen ivaretar funksjoner for journalføring, dokumentproduksjon, møte-/utvalgsbehandling, saksbehandling og oppfølging av saker.

ESA er tett integrert  med kontorstøtteprodukter som e-post, skanning, internett og elektroniske skjema.