Sak og arkivsystem

Ephorte oppfyller alle lovpålagte krav og er godkjent etter NOARK 5 standarden. Systemet har en oppbygging som gjør at samme funksjonalitet kan tilbys gjennom forskjellige brukergrensesnitt.

  • Brukere som har det meste av sin arbeidstid knyttet til saksbehandling og arkiv vil ha ephorte Web som sitt naturlige valg.
  • Brukere som arbeider med dokumentproduksjon eller samhandling omkring dokumenter i prosjektrom vil ha nytte av ephorte SharePoint, hvor både arkiverte og ikke-arkiverte dokumenter inngår i saksbehandlingen.
  • Brukere som har mesteparten av sin saksbehandling via e-post vil benytte ephorte Outlook, hvor arkivverdig e-post blir forsvarlig og intuitivt journalført og arkivert.