Fagsystem for kvalitetsstyring og forbedringsarbeid.

EQS (Extend Quality System) er et verktøy for ledelsesfokusert kvalitetsstyring. Det samler alle rutiner og prosedyrer med tilhørende funksjonalitet. Organisasjonen får gjennom EQS mulighet til å øke kvaliteten på eget arbeid. Det er også kommunenes internkontrollsystem.

Tilleggsmoduler:

  • Avvikshåndtering
  • HMS
  • Risikostyring
  • Statistikkverktøy