System for turnus- og arbeidstidsplanlegging.

Gat brukes i pleie- og omsorgstjenestene, legevakt, brannvesen og ved Drammensbadet. Systemet brukes også i den daglige oppfølgingen av ansattes arbeidstid, og har modul for blant annet vikarinnleie via web/SMS og ønsketurnus.

Gat er integrert både med lønnsystem og elektronisk pasientjournal i pleie- og omsorgstjenesten i noen av kommunene.