Administrasjonssystem som tilhører menighetene i Nedre Eiker

Det finnes følgende moduler i programmet:

  • Gudstjeneste
  • Menighet
  • Saksbehandling
  • Fellesråd