Procasso er et kommunalt innfordringssystem som kan effektivisere innfordringsarbeidet.

Det er utviklet for kommunal og offentlig innfordring. Det benyttes av et stort antall kommuner og offentlige virksomheter i Norge. Systemet er spesialutviklet for innfordring av kommunale avgifter som eiendomsskatter, renovasjonsavgifter, skolefritidsordningen (SFO), biblioteker, kommunale barnehager, kommunale gebyrer osv.

Procasso  brukes av Kemneren i Drammensregionen og er integrert med Agresso Økonomi og EDB Sak/arkiv (ESA).