Systemet inneholder alle sentrale funksjoner for et datavarehus.

Fagsystemet QlikView benyttes av rådmannseksjonen i Drammen kommune. Systemet inneholder alle sentrale funksjoner for et datavarehus.

Med QlikView har man muligheter for å lese inn data fra en eller flere datakilder som blant annet forskjellige databaser, excelfiler, tekstfiler, xml-filer og QlikView- filer. Når man har lest inn data til en QlikView-fil, skapes en hurtig og enkel layout som inneholder tabeller, diagrammer, rapporter, skrivebord og andre skjermobjekter for å presentere overgripende informasjon så vel som data ned på detaljnivå.

QlikView brukes blant annet til utarbeidelse av strategiske planer som kommuneplaner og fagplaner. QlikViews funksjonalitet gir oss størst mulig grad av automatisert datafangst. I databasen implementeres data og statistikk fra både offentlige og private kilder. Dataene omfatter alle tjenesteområdene i Drammen kommune som helsestasjoner, barnehager, skoler, omsorgsinstitusjoner, barnevern, tekniske tjenester og kulturtjenesterEksempler på nasjonale leverandører av statistikk er Statistisk sentralbyrå, Kommuneforlaget, forskjellige direktorater etc. Eksempler på datakilder er Skoleporten, BASIL (nasjonale data om barnehager), www.bedrekommune.no (Kommuneforlaget) etc. Lokale datakilder er fagsystemer som benyttes av den enkelte virksomhet.