Kundehåndteringssystemet for servicetorg og ansatte i de forskjellige virksomhetene.

Drammen, Røyken, Sande og Svelvik bruker kundehåndteringssystemet SuperOffice i sine servicetorg og for ansatte i de forskjellige virksomhetene.

Systemet registrerer alle hendelser servicetorget mottar via e-post, telefon, sms og chat. Ved hjelp av “Min ID” kan du logge deg på systemet og se hvordan dine egne henvendelser blir fulgt opp, for eksempel med svar fra saksbehandler.

Kundehåndteringssystemet gjør at kommunenes serviceverter og saksbehandlere får en bedre oversikt over henvendelser fra innbyggere, og de får mulighet til en mer effektiv dialog med dem som henvender seg til kommunen. Første del av systemet ble lansert 30. juni 2011. Systemet vil utbygges gradvis og omfatte hele kommunen innen utgangen av 2012.