Støttesystem for telefoni.

Hovedstøttesystemet for alle kommunene på telefoni er Trio Enterprise.

Det er et modulbasert støttesystem for telefoni. Systemet blir benyttet blant annet til å fraværsmarkere telefonen fra Outlook, og gir et opplest fravær til den ansattes fast- eller mobiltelefon.

Trio brukes også av sentralbord og andre svarsteder, og består av to elementer:

 • Trio Agent
  • Kundeservicesystem.

   Trio Agent hjelper kommunene å behandle inngående samtaler, uavhengig av hvilken måte kommunen blir kontaktet på (telefon, e-post, sms, faks, chat). Dette benyttes i dag i publikumsmottak i alle fire kommuner. I Drammen blir det også benyttet som svarfunksjon i flere andre virksomheter. Trio Agent betraktes i dag som et effektivt og servicefremmende verktøy for sentralbord, servicetorg, ekspedisjoner og resepsjoner.

 • Trio Visit
  • Elektronisk besøkssystem.

   Trio Visit brukes til å registrere og holde oversikt over besøkende. I denne modulen kan man ta ut lister over de som er på besøk ved for eksempel brann.

Alle kommunene bruker i dag Trio, men løsningene er litt ulike. Forskjellene ligger i hovedsak på bruksgrad både når det gjelder omfang og funksjonalitet. Alle benytter samme Trio-server og har derfor tilgang til samme tjenester. Det benyttes integrasjon mellom Trio og proffnett.  Proffnett er en tjeneste i Telenor sitt mobilnett.