System for timeregistrering.

Kommunene Drammen og Sande benytter systemet WinTid (modul MinTid) for registrering av timer.

I WinTid er det mulighet for registrering og prosjektfordeling av tid, informasjon om virksomhetens sykefravær, avspasering, feriedager etc. MinTid kan rapportere overtid i henhold til Arbeidsmiljøloven. Systemet er et tillitsbasert system med mulighet for lokale tilpasninger.

  • Ansatte logger selv tid i ”Mintid”
  • Ledere følger opp og får rapporter i ”Wintid”
  • Webbasert
  • Overføring til lønn