Rapporterings- og analyseverktøy.

Programmet Analyse sikrer at kommunen kan hente styringstall og rapporter fra Familia ut fra eksisterende behov uavhengig av standardrapporter. Analyseverktøyet bidrar til økt kunnskap om årsakssammenhenger og sammensetning av barn som tjenesten arbeider med.

Hovedfunksjonalitet:

  • Integrasjon mot database for barnevern
  • Sett med standard rapporteringsmaler
  • Muligheter for å lage egne rapportmaler