Fagsystem for barnevernstjenestene.

Familia er en moderne løsning som ivaretar alle deler av saksbehandlingsprosessen til barnevernstjenestene. I tillegg støtter det offentlig rapportering og statistikk. Løsningen følger til enhver tid de lovkrav med forskrifter som foreligger fra sentrale myndigheter.

Hovedfunksjonalitet: 

 • Klientregister med undernivåer
 • Registrering og oppfølging av meldinger og undersøkelser
 • Saksbehandling
 • Tiltaksplanlegging
 • Rapporteringsmuligheter mot Kostra og fylkesmann
 • Huskelistefunksjon med oppfølging
 • Adopsjonssaker
 • Godkjenning av fosterhjem
 • Integrasjon mot lønns- og regnskapssystemer
 • Direkte utbetaling mot bank
 • Direkte oppslag mot folkeregister