Fagsystem for kommunal administrasjon av flyktninger.

Flyktning er fagløsning for bosetting og integrering av flyktninger i kommunene.

Systemet er en komplett løsning for gjennomføring av introduksjonsprogrammet, men også oppfølging av personer som faller utenom denne ordningen. Direkte kobling mot det sentrale NIR-registeret betyr at informasjon om flyktninger hentes direkte fra NIR og all rapportering tilbake skjer fullelektronisk og effektivt.

Flyktning kvalitetssikrer at kommunene får det integreringstilskuddet de har krav på. Systemet inneholder viktige elementer så som kartlegging, individuelle planer, vedtak med UDIs maler, utbetalinger av introduksjonsstønad integrert med kommunens lønnssystem for skattetrekk. Full integrasjon mot Voksenopplæringen betyr at en kan velge å dele informasjon som er relevant for begge.

Hovedfunksjonalitet:

 • Ved bosetting blir deltakere hentet i introduksjonsprogrammet fra NIR
 • Oppfølging/kontroll av alle integreringstilskudd til kommunen
 • Journal integrert med tekst med aktiviteter
 • Kartlegging i henhold til IMDIs krav
 • inkl kartleggingsskjema
 • Individuelle planer m/evaluering
 • Enkeltvedtak i henhold til maler fra IMDI
 • Tiltak (inkludert kurs og praksisplasser)
 • Introduksjonsstønad overføres til lønnssystem etter trekk for ugyldig fravær
 • Integrert SSB-statistikk for introduksjonsstønad
 • Elektronisk rapportering