Journalsystem for pleie- og omsorg.

Drammen kommune benytter Gerica fra Tieto som elektronisk pasientjournal (EPJ) og pasientadministrativt system for hele pleie- og omsorgssektoren. Enkelte andre miljø benytter også Gerica. 

Systemet inneholder alle sentrale funksjoner for saksbehandling, oppfølging av pasienter og administrativ oversikt for virksomhetene.

Løsningen gir i tillegg:

  • Beregning av egenbetaling for alle pleie- og omsorgstjenester
  • Innrapportering av IPLOS (individbasert pleie- og omsorgsstatistikk)
  • Scanning-funksjonalitet
  • Funksjonalitet for meldingsutveksling
  • Bookingmodul for sykehjemsplasser
  • Oversikt over hjelpemidler
  • Egen modul for elektronisk meldingsutveksling (e-Link) via Norsk Helsenett.
  • Gerica Mobil Pleie for bruk på PDA-er
  • Integrasjon med Bokart
  • En rekke integrasjoner med omkringliggende fagapplikasjoner

Systemet dekker med dette behovene både til fagpersonell og kontorfaglig personell.