Administrasjonssystem for helsestasjoner.

Den kommunale helsestasjonsdriften i kommunene benytter HsPro.

Løsningen har egne moduler for fysioterapi, flyktning, smittevern, skolehelsetjenesten, ungdomshelsetjenesten, utenlandsvaksine og svangerskapsomsorg, i tillegg til modul for helsestasjonstjeneste. Utviklingen av programmet er basert på helsetjenestenes behov og i henhold til EPJ-standarden. Dette sikrer kvalitet for både bruker og "klient".  HsPro har støtte for elektronisk mottak og sending av meldinger via Norsk Helsenett, samt funksjonalitet for SMS-påminnelse på timeavtaler.

Hovedfunksjonalitet:

  • Generell journal helsestasjon
  • Klientliste
  • Moduler for fysioterapi, skolehelsetjenesten, ungdomshelsetjenesten og  svangerskapsomsorg
  • Moduler for vaksine, smittevern, flyktninghelsetjeneste
  • Generell saksbehandling
  • Timebok-funksjon
  • Metoder for gjennomføring av konsultasjon
  • Elektronisk meldingsutveksling mot aktuelle samhandlingspartnere