Journalsystem for smittevernkontoret.

Profdoc Vision er smittevernkontorets EPJ (elektroniske pasientjournal). Løsningen benyttes av lege og øvrige ansatte ved smittevernkontoret. Med løsningen hører også kommunikasjonsmodul for elektronisk meldingsutveksling via Norsk Helsenett.

Funksjonalitet:

  • Elektronisk journal
  • Kommunikasjon mot Norsk Helsenett