Fagsystem for sosialtjenesten.

Socio benyttes av NAVs kommunale tjeneste.

Systemet inneholder alle sentrale funksjoner for saksbehandling slik at rutinene best mulig effektiviseres. For at kravet til journalføring og vedtaksrapportering skal bli ivaretatt, styres søknader og saker gjennom en formell behandling.  Alle vedtak kan fortløpende følges opp gjennom iverksatte handlingsplaner. Det gis også oversikt over økonomiske transaksjoner. Sikkerheten er fullt ut ivaretatt gjennom hele prosessen.

Hovedfunksjononalitet:

  • Journal og postjournal
  • Økonomisk beregning
  • Anvisnings- og remitteringsrutiner
  • Eksport av data til NAV Personkort
  • Rapportering til SSB/KOSTRA
  • Direkteoppslag mot Folkeregisteret
  • Integrasjon med Bokart

Systemet dekker med dette behovene både til fagpersonell og kontorfaglig personell.