System for den interkommunale vakttjenesten.

D-IKT tilbyr Vaktdata for barnevern- og sosialvaktenes arbeid. 

"Vakttjenesten"  er et interkommunalt samarbeid mellom syv kommuner i Nedre Buskerud.  Programmet gir oversikter over ulike saks- og tiltakstyper som barnevernvakten arbeider med. Vaktdata har statistikkfunksjoner som synliggjør barnevernvaktens henvendelser og arbeidet med disse. Programmet er integrert med Word, og har ellers gode muligheter for rapport og journalskriving.

Hovedfunksjonalitet:

  • Registrering av henvendelser
  • Saksbehandlingsrutiner – journal
  • Statistikk og rapportering