Journalsystem for pleie- og omsorg.

Nedre Eiker kommune benytter Visma Omsorg Profil som elektronisk pasientjournal (EPJ) og pasientadministrativt system for hele pleie- og omsorgssektoren. Enkelte andre virksomheter benytter også Visma Omsorg Profil.

Systemet inneholder alle sentrale funksjoner for saksbehandling, oppfølging av pasienter og administrativ oversikt for virksomhetene.

Løsningen gir i tillegg:

  • Beregning av egenbetaling for alle pleie- og omsorgstjenester
  • Innrapportering av IPLOS (individbasert pleie- og omsorgsstatistikk)
  • Scanning-funksjonalitet
  • Funksjonalitet for meldingsutveksling
  • Egen modul for elektronisk meldingsutveksling (Visma Link) via Norsk Helsenett.
  • En rekke integrasjoner med omkringliggende fagapplikasjoner som kommunen benytter.

Systemet dekker med dette behovene både til fagpersonell og kontorfaglig personell