Biblioteksystem for folke- og skolebibliotek.

Bibliofil er et utlånssystem for både folkebibliotek og skolebibliotek. Systemet håndterer alle bibliotekfunksjoner:

  • Katalogisering
  • Søking
  • Utlån
  • Periodikaregistrering


Bibliofil har også funksjonalitet som:

  • MappaMi - En selvbetjeningsløsning som gjør det mulig for publikum å administrere egne lån og interesseområder
  • Safarisøk - Et bildebasert websøk som spesielt skolene benytter seg av
  • Samsøk - Gir mulighet til å søke i flere baser samtidig