KF Skjema brukes for mange av kommunens tjenester.

KF Skjema ivaretar sikkerheten for innbygger og saksbehandler i henhold til krav og retningslinjer fra Datatilsynet. KF Skjema har fulgt ELMER-retningslinjene fra starten og støtter ELMER2 fullt ut.

KF Skjema støtter integrasjon mot NOARK-godkjente sak-/arkivsystem. I tillegg er det gjennomført flere integrasjoner mot de mest utbredte fagsystemene i markedet.

KF Skjema kjøres som ASP-løsning, slik at alle oppdateringer og nye versjoner av produktet automatisk gjøres tilgjengelig for kommunen.

Røyken bruker skjemaløsningen Kommune24:7 som også er en ASP-løsning som oppfyller ELMER-retningslinjene og støtter integrasjon mot NOARK-godkjente sak-/arkivsystem.