Tilskuddsportalen er en portal som gir oversikt over 1900 tilskuddsordninger.

Tilskuddsportalen er en portal som gir oversikt over 1900 tilskuddsordninger og 40 milliarder kroner som kommunene kan søke på. Dette er blant annet tilskudd fra stat og fylkeskommuner beregnet på kommunene.

Erfaringer viser at kommunene i stor grad søker på tilskudd fra de samme ordningene. Det er en rekke tilskuddsordninger som er ukjente for kommunene og som innebærer store muligheter for tilskudd hvis de søkes på. Portalen inneholder en kalender med søknadsfrister, og kommunene kan få tilsendt varslingsmailer om når søknadsfrister nærmer seg.

Det finnes en tilleggsmodul beregnet på lag og foreninger som gir oversikt over tilskuddsordninger som foreningene kan søke på.

Drammen, Sande og Svelvik bruker tilskuddsportalen.