Fronter er en digital læringsplattform der man samler alt elevene gjør på data på et sted.

Den digitale plattformen kan sees på som et hus med forskjellige rom. Bygningen inneholder korridorer og rom(fellesrom og private rom).

Rommene kan f.eks være trinnrom, informasjonsrom til foresatte (FAU), fagrom(norsk, matematikk etc.).

Rommene er en felles arbeidsplass for prosjekt, samarbeid, læring, samt utveksling av informasjon. I rommene kan elevene levere lekser, publisere dokumenter, lese nyheter, svare på prøver, diskutere med mer.

Som foresatt kan du også se oversikt over ditt barns fravær og anmerkinger.

De fleste nettleserne kan benyttes, men eldre eller mindre vanlige gir ikke full funksjonalitet.
Vi bruker ofte Office-programmer som Word, Excel og Powerpoint. For å åpne disse filtypene er det en forutsetning at man har programvaren installert.

Idag bruker Drammen, Sande, Svelvik og Røyken kommune denne skoleportalen.