Barnehagenes og skolenes administrative system.

Oppad (OPPvekst ADministrasjon) er barnehagenes og skolenes administrative system. Det har vært brukt i D-IKT-kommunene siden høsten 2007.

Oppad er et svært viktig forsystem for videre integrasjoner mot andre fagsystemer som Agresso (fakturering barnehage/SFO) og skolenes læringsplattform Fronter.

Søknadsskjema fyllt ut på kommunenes nettsider importeres direkte i Oppad. Det letter arbeidet til både foresatte og kommuneansatte ved innmelding av barn til barnehage og SFO.

Datatilsynet har gitt D-IKT konsesjon på data for alle barn mellom 0 og 17 år som bor i kommunen og deres foresatte 1 og 2.

 Funksjoner:

  • Alle elever og ansatte på skolene registreres i Oppad og de får dermed tilgang til det kommunale nettet
  • Synkronisering med Fronter og Vokal kjøres hver natt
  • Mottar data fra Folkeregisteret
  • Data i Oppad danner grunnlaget for ventelister og plassering i barnehage, plassering i SFO og skole
  • Skoleadministrasjonen kan føre vitnemål, fravær og karakterer i Oppad
  • Lærerweb der lærerne har mulighet til å føre fravær og karakterer direkte via en kryptert nettforbindelse i Fronter.
  • Gode brukergrensesnitt gjør det svært lettvint og enkelt for lærerne