Fagsystem for pedagogisk/psykologiske tjenester.

D-IKT tilbyr PPI (Visma Oppvekst PP-tjenesten) til eierkommunene.  Dette er et komplett fagsystem for kommunens  pedagogisk/psykologiske fagtjeneste.  Programmet har saksbehandlingsrutiner som dekker arbeidet med enkeltpersoner, men også funksjonalitet til å dekke systemisk arbeid.

Funksjonalitet:

  • Full oversikt over klienter og dokumentasjon
  • Journal og saksbehandling
  • Fleksible statistikk- og rapporteringsmuligheter
  • Oversikt over bøker og annet utstyr til utlån
  • Virksomhetsplaner