Samarbeids- og koordineringsverktøy for kommunene.

Fra D-IKT tilbys samhandlingsverktøyet SamPro. Dette er et samarbeids- og koordineringsverktøy som dekker de lovpålagte kravene til Individuell plan (IP) og individuelle opplæringsplaner (IOP). Løsningen tilbyr et elektronisk "møtested" på tvers av fag og nivå. Systemet er en nettbasert løsning som driftes hos ekstern leverandør. 

For kommunale etater og tjenester innebærer SamPro en mulighet til å holde seg oppdatert om status og om hvilke tiltak som gjennomføres i egen og andres regi. Den gjensidige informasjonsutvekslingen og koordineringen representerer et effektiviseringspotensiale og mulighet til kostnadsreduksjon for kommunene. 

Hovedfunksjonalitet:

  • Oppfølging mot IP (individuell plan)
  • Oppfølging mot IOP (Individuell opplæringsplan)
  • Planoversikter med aktiviteter
  • Rapportmuligheter