Verktøy for lærere, for å lette lærerens arbeid knyttet til oppfølgingen av den enkelte elev.

Drammensskolen har samarbeidet med et lokalt firma om å utvikle et verktøy for lærere, hvor intensjonen er å lette lærerens arbeid knyttet til oppfølgingen av den enkelte elev.

Verktøyet heter VOKAL, som er en forkortelse for Vurdering okartlegging alæring. VOKAL er et nettbasert verktøy som letter lærerens arbeid knyttet til  kartlegging og oppfølging av den enkelte elev i skolen.

Det benyttes til å registrere resultater fra kartleggingsprøver, og gir mulighet for lærer til å vurdere enkeltelever i forhold til fag og ferdigheter. VOKAL inneholder gode rapporteringsmuligheter for skoleleder og skoleeier.

Verktøyet kan benyttes i utviklingssamtalen sammen med eleven, hvis det vurderes som hensiktsmessig.

Ledere og lærere i Drammensskolen kan logge seg på verktøyet med sin FEIDE-identitet (Felles Elektronisk Identitet; Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren). Se www.vokal.no.

Drammensskolen har brukt VOKAL siden 2010. De andre D-IKT-kommunene vil ta verktøyet i bruk i løpet av 2011.