Administrasjonsverktøy for voksenopplæringen.

D-IKT tilbyr Visma Voksenopplæring. Dette er et administrasjonsverktøy for voksenopplæring for fremmedspråklige. Systemet dekker undervisning både for fremmedspråklige, grunnskole for voksne og annen spesialundervisning, samt gjennomføring av språkpraksis.

Løsningen er integrert både med NIR og med Flyktning. I praksis betyr dette at nye elever kan hentes inn direkte fra NIR-registeret, eller fra Flyktning.  På denne måten slipper man mye registreringsarbeid.

Elektronisk rapportering til NIR både av vedtak, deltakertimer og fravær, effektiviserer og forenkler pålagt rapportering. Oppsett og administrasjon av kurs og skoleruter kan arves semester for semester, og hver elev har sin egen kalender som til enhver tid gir full oversikt over timeplanen.

Hovedfunksjonalitet:

  • Direkte integrasjon mot NIR
  • Journalnotater og vedtak
  • IOP med evaluering
  • Administrasjon av timeplan/kurs/timer/lærer m.m
  • Ajourføring av timeplan
  • Fraværsregistrering
  • Rapportering mot NIR