Fagsystem for forvaltning og dokumentasjon av vann- og avløpsnettet.

Med Gemini VA blir VA-nettet oppdatert med informasjon om tekniske data, geografi, driftsdata og historikk gjennom systemet.

Systemet har utviklet seg til å bli et FDV-verktøy, og har funksjoner for planlegging, gjennomføring og oppfølging av planer.

Gemini VA inneholder standard GIS-funksjonalitet for presentasjon og analyse av VA- faginformasjon og leser kart og andre datakilder fra ulike formater uten konvertering.

Systemet er utviklet for å fokusere på VA-faglige problemstillinger, samtidig som teknologien gjør det enkelt å kommunisere med andre systemer og aktivt bruke informasjonen som mottas.